Jouw stem telt: Wij zoeken leden voor de Ledenraad van Univé Het Groene Hart

 • Zuid-Holland
 • Delft
 • bepaalde tijd met uitzicht op vast contract
 • Overig
 • Geplaatst op 18-1-2024
 • Meer kenmerken

Jouw stem telt: Wij zoeken leden voor de Ledenraad van Univé Het Groene Hart!

Vacature delen op

Wie ben jij

Een Ledenraadslid:
 • heeft een brandverzekering afgesloten bij Univé Het Groene Hart Brandverzekeraar N.V. en is daarmee lid en woonachtig in het werkgebied van Univé Het Groene Hart;
 • onderschrijft de uitgangspunten van een coöperatieve organisatie;
 • staat open voor de interactie met zijn/haar achterban en is makkelijk aanspreekbaar voor leden in zijn/haar omgeving;
 • is maatschappelijk betrokken en weet wat er leeft in de lokale gemeenschap;
 • kan afstand nemen van zijn/haar persoonlijke situatie en conclusies trekken met het oog op het algemene belang van Univé Het Groene Hart en van de leden.

Wat ga je doen

Een leerzame rol als raadgever:
Als lid van de ledenraad van Univé Het Groene Hart maak je impact. Je helpt niet alleen Univé Het Groene Hart maar je draagt ook bij aan de lokale gemeenschappen in ons werkgebied. Lid worden van de ledenraad geeft je de kans om vanuit eigen interesse en expertise jouw stem te laten horen. Naast de kans om bij te dragen aan de gemeenschap biedt deelname aan de Ledenraad je ook geweldige kansen voor jouw persoonlijke ontwikkeling. De ledenraad vertegenwoordigt alle leden van Univé Het Groene Hart, daarom nemen leden vanuit de particuliere sector, het MKB en de agrarische sector zitting in de ledenraad.

Taken en bevoegdheden:
De ledenraad is de stem van de leden en helpt Univé Het Groene Hart mee om beslissingen te nemen die de leden en de gemeenschap ten goede komen. Daarnaast heeft de Ledenraad een belangrijke adviesrol door te fungeren als klankbord voor de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. Tevens liggen er bij de Ledenraad de nodige formele taken op grond van de statuten, zoals onder andere de vaststelling van de jaarrekening, bepalen van de winstbestemming en het verlenen van décharge aan leden raad van bestuur en raad van commissarissen.
 

Wat wij bieden

 
Vergoeding lidmaatschap
Een lid van de Ledenraad ontvangt een vaste vergoeding per bijeenkomst. De Ledenraad komt minimaal twee keer per jaar bij elkaar. Het lidmaatschap van de Ledenraad heeft een zittingstermijn van ten hoogste vier jaren en maximaal twee zittingstermijnen.

 

Wie wij zijn

Univé Het Groene Hart is een coöperatie. Dat betekent een organisatie zonder winstoogmerk én met oog voor elkaar. Het belangrijkste doel van Univé Het Groene Hart is het bieden van zekerheid voor al haar leden. Vanuit de merkwaarden Samen, Dichtbij en Doen! biedt Univé Het Groene Hart passende adviezen, diensten en verzekeringen en staat Univé midden in de maatschappij door landelijke en lokale initiatieven te steunen.

Bij Univé Het Groene Hart staat het ledenbelang voorop, de behoefte van onze leden is dan ook de basis voor wat wij doen. Het begrip leden voor leden is de grondgedachte van onze coöperatie. We voeren gesprekken met leden, zowel in onze winkels als daar buiten. En ook zelf zijn wij actief en betrokken bij wat speelt en leeft in onze samenleving. Univé Het Groene Hart is er vanwege de risico’s in het dagelijks leven, voor zakelijke en particuliere leden. Univé biedt haar leden producten en diensten aan die risico’s voorkomen, schade beperken of, als het niet anders kan: verzekeren.
 

Overige informatie

Je reactie inclusief CV kan je sturen aan het secretariaat t.a.v. mevrouw Shirley Dofferhoff via shirley.dofferhoff@unive.nl. Je kunt tot en met 29 februari 2024 reageren. Vragen? Neem dan contact op met Shirley. 

 
Solliciteer

Contactgegevens


Vacature delen op
Sollicitatieprocedure bij Univé

Kennismakingsgesprek

Tweede gesprek

Assessment (optioneel)

Contractvoorstel

Jouw stem telt: Wij zoeken leden voor de Ledenraad van Univé Het Groene Hart